Vi har et stort og åpent rom som er holdt av til de som ønsker å trene egentrening. Rommet er utstyrt med alt av nødvendig utstyr slik at man kan få trent på det man ønsker.

Egentreningsrommet er åpent og tilgjengelig for trening under hele åpningstiden.